لینک های دسترسی

Breaking News

آغغاز مذاکرات ستراتيژيک  بين هند و چين - 2005-01-24


هند و چين نخستين مذاکرات ستراتيژيک را امروز دو شنبه به سلسله مساعي براي حل اختلاف ديرينه سرحدي بين دو کشور آغاز کردند. رياست هيات چينائي را در اين مذاکرات که دو روز در دهلي جديد دوام ميکند وُ داوي معاون وزارت خارجه چين و از هند را شيان ساران سکرتر وزارت خارجه هند که زبان مندرين را فصيح صحبت ميکند بدوش دارند. مفسرين ميگويند هدف دو جانب توسعه روابط هند و چين و موقع دادن به هر دو کشور براي تبادله نظريات روي مسايل جهاني و منطقوي است. انتظار ميرود که اين مذاکرات شامل موضوعاتي از دهشت افگني و امنيتي تا خلع سلاح و تفحصات ذخاير انرژي در آسياي مرکزي باشد.

XS
SM
MD
LG