لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات  مامورين اندونيزيا  دررباره تازه ترين رقم تلفات  ناشي از سوناني - 2005-01-25


ماممورين حکوزمتي اندونيزيا اکنون ميگويند از تاريخ ۲۶ ديسامبر بدين طرف بيش از ۲۸۰٫۰۰۰ نفر ازاثر زلزله و سوناني يا بلند رفتن امواج بحر و اصابت آن بسواحل هلاک و يا مفقود شده اند. مامورين وزارت صحيحيه اندونيزيا امروزسه شنبه گفتند بقريباً ۹۶٫۰۰۰ نفر هلاک شده و دفن شده اند در حاليکه ۱۳۲٫۰۰۰ نفر مفقودالاثر اند . مامورين صحي اعلام کرده اند که زياده از ۱۷۰٫۰۰۰ نفر مرده اند . گفته مي شود کساني که هنو ز شمار نشده اند تا يک سال مفقودادلاثر حساب شده و بعد از آن زمان مرده بحساب خواهند رفت . امامامرين صحي در اين موقع ميگويند افراد مفقود حساب داده شده به احتمال زياد هلاک شسده اند . ارقام امروزي تعداد مجموعي مردگانرا در تمام کشور به ۲۸۰٫۰۰۰ بلند برده و آنرا يکي از مهلکترين رقم تلفاتي ميسازد که

XS
SM
MD
LG