لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي  کشور هاي صدمه ديده سونامي از سياحين غربي براي عودت به آنکشورها - 2005-01-25


چندين کشور آسيائي شديداً صدمه ديده از سونامي يا اوج ويري امواج بحري ناشي از زلزله در زير بحر ازسياحين غربي ميخواهند با وجود خسارات ايجادشده به آن کشور ها برگردند . وزراي سياحت انجمن ده عضوي کشور هاي جنب شرق آسيا يا » آسين « امروز سه شنبه اين تقاضا را در ختم يک کانفرانسدو روزه در ماليزيا کردند. وزراي سياحت انجم اسين ازحکومات خارجي تقاضا کردند خين صدور مشوره هاي مسافرتي به اتبلاع شان منصف بوده و مسئولانه فکر کنند . بسياري از حکومات کميبعد از رويداد سونامي در ساحه اصابت سونامي به اتباع شان گفته اند که از منءطقه خودرا بدور نگهرارند . سياحت براي دول عضو انجمن کشور هاي جنوب شرق آسيا بشمول اندونيزيا ،ماليزي و تايلند سالانه ۳۰ حدود ميليارددالر را فراهم ميبسازد . وزراي سياحتا کشور هاي ده گانه اسين ميگويند اطمينان دارند سياحت درمنطقه با کمک

XS
SM
MD
LG