لینک های دسترسی

Breaking News

اصرار ايساف براي تعين تاريخ انتخابات پارلماني افغانستان - 2005-01-26


رئيس قواي بين المللي امداد امينتي يا ايساف در افغانستان بر حکومت اصرار ميورزد تا تاريخي هرچه زودتر براي انتخابات امنيتي تعين نمايد جنرال ژان لوئيس پهِ ميگويد به مجرديکه تاريخ انتخابات پارلماني تعين شد ، ايساف ميتواند ترتيبات امنيتي مناسب را اتخاذ نمايد حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان قرار است تاريخ انتخابات را تعين نمايد اما ميگويد که وي روي ان کار ميکند جنرال په اظهار ميدارد که انتخابات صلح آميز خواهد بود. اما وي علاوه ميکند که امنيت درين انتخابات يک چالش بيشتر از انتخابات رياست جمهوري افغانستان خواهد بود که در ماه اکتوبر تقريبا بدون حوادث تشدد آميز انجام يافت وي ميگويد که اندازه مبارزات انتخاباتي و تعداد کانديد هادرين انتخابات بسيار بيشتر است و از همين رو به عساکربيشتر حفظ صلح ضرورت ميباشد

XS
SM
MD
LG