لینک های دسترسی

هفت نفر در تصادمات روي زمين در پاکستان هلاک شدند - 2005-01-26


مقامات پاکستاني ميگويند که در گلوله باري که بين دو قبيله در يک منطقه دور افتاد نزديک سرحد افغانستان رخ داد حد اقل هفت نفر کشته شده اند مقامات ميگويند که اين گلوله باري در بعد از ظهر روز سه شنبه در خارج از ميران شاه ، شهر عمده شمال وزيرستان در اثر معضله زمين بين دوقبيله محلي مشتعل شد قربانيان شامل حداقل سه نفر از عابرين هستند که درين آتشباري گير ماندند پوليس تحقيق ميکند و در جستجوي مردان مسلح است

XS
SM
MD
LG