لینک های دسترسی

افتتاح  شاهراه جديد  بين  افغانستان و ايران - 2005-01-27


روساي جمهور افغانستان و ايران راه جديدي را بين دو کشور افتتاح کردند که بحيث نماد همکاري دو جانبه مورد نياز براي اعاده صلح و ثبات در منطقه تمجيد گرديده است. ايران موافقه کرده که جاده يکصد و بيست و سه کيلو متري را بين منطقه دو غارون و ولايت هرات در غرب افغانستان اعمار نمايد که مامورين ميگويند منبع کليدي تجارت براي افغانستان است. محمد خاتمي رئيس جمهور ايران در بيانيه خو د گفت ايران آرزومند ثبات ، عصري شدن و يک افغانستان آزاد است. وي همچنان گفت حکومت او اعمار بيش از سي پروژه ديگر را در ايران براي توسعه بيبشر تجارت به افغانستان و آسياي مرکزي تحت مطالعه دارد. حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان درين مراسم از ايران به نسبت اعمار شاهراه با مصرف شصت مليون دالر تشکر نموده و تاکيد کرد که باز ساوي کشور جنگ زده افغانستان به کشور هاي همسايه نيز کمک خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG