لینک های دسترسی

راکت و بم در جنوب غرب پاکستان منفجر شد. - 2005-01-27


حمله کنندگان ناشناس در اطراف کويته پاکستان راکت شليک کرده و بم هايي را منفجر ساخته اند مه باعث خسارات مالي گرديد ولي جراحاتي را بار نياورد. مامورين حکومت پاکستان ميگويند چندين راکت در رکهني بر يک خط انتقال برق ولتاژ قوي اصابت کرده برق هزاران نفر را قطع کرد. همچنان ديشب سه بم کوچک در شهرک سيبي منفجر گرديد و يک بم در مشکت خط آهن را صدمه زد. و يک بم خانه ساخت در يک پارک در کويته منفجر گرديد. تا بحال کسي ادعاي مسؤليت اين حملات را نکرده است. اين حملات چند ساعت بعد ازان صورت گرفت که قواي نظامي پلان خود را براي اعمار يک پايگاه در سوي واقع در نزديک بزرگترين ساحه چاه هاي گاز طبيعي ولايت اعلام نمود. پايپ لاين گاز منطقه در ماه جاري هدف حمله راکت افراد قبايلي محل قرار گرفته هشت نفر را بقتل رسانيد.

XS
SM
MD
LG