لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است هند ميدان هوائي کشمير را بروي پروازهاي بين المللي باز کند. - 2005-01-27


هند تصميم گرفته است ميدان هوائي عمده سري نگر را در کشمير هند بميدان هوائي بين المللي ارتقا دهد. مامورين ميگويند اين حرکت بمنظور باز کردن ميدان هوائي براي پروازهاي بين المللي بمنظور تقويه صنعت سياحت دران منطقه هماليه است، که طي ۱۵ سال گذشته در شورش جدائي طلبان مسلمان درگير بود. آنها ميگويند باوجود شورش خشونت بار، منطقه عمدتاً براي مسافرت محفوظ است و سياحين حتي در زمستان بتعداد زياد ازان منطقه ديدن ميکنند. کار بمنظور ارتقاي ميدان هوائي سري نگر که ازان مراقبت شديد ميشود، قبلاً آغاز يافته است. مامورين هندي ميگويند واضح نيست که طيارات کدام خطوط هوائي درانجا فرود خواهند آمد و کار در مورد ساير جزئيات نيز بايد انجام يابد.

XS
SM
MD
LG