لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش ميگويد اگر رهبران جديد عراق بخواهند، قوايش را از عراق خارج خواهد کرد، - 2005-01-28


رئيس جمهور بش ميگويد ، ايالات متحده امريکا قوايش را ازعراق درصورتي خارج خواهد کرد که حکومتي که بعد ا ز نتخابات روز يکشنبه بقدرت خواهد رسيد آن خروج را تقاضا نمايد. اما رئيس جمهورامريکا گفت وي متوقعيست که زعامت جديد عراق از قواي ائتلاف بخواهد تا حد اقل تا زماني در لان کشور باقي بمانند که عراقي ها قدرت جنگ را داشته باشند. رئيس جمهور امريکا در يک مصحبه با روز نامه نيوياک تايمز که امروز جمعه نشر شده گفته که بسياري از رهبران عراقي که وي با آنها ملاقات کرده گفته اند که قبل از آنکه عراقيها ٌآماده شوند تا مسايل امنيتي کشور شانرا در دست گيرند کار هاي بيشتري بايد انجام يابد. اين مصاحبه روز پنجشنبه صورت گرفته عين روزيکه اعضاي کانگرس امريکا از رئيس جمهور تقاضا کردند تا به خارج نمودن قواي امريکا از عراق آغاز نمايد. سناتور ادواردکندي از ايالت مسه چوستس گفت حد اقل دوازده هزار قواي امريکايي بايد يکباره بکشور برگردند و خرج کامل تا اوايل سال ِ آينده بايد صورت گيرد. سناتور ادوارد کندي گفت دوام حضور قواي امريکايي در عراق شعله منازعه را بيشتردامن ميزند.

XS
SM
MD
LG