لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان آچه اندونيزيا مذاکرات صلح را آغاز کرده اند. - 2005-01-28


وزراي حکومتي و شورشيان اندونيزيا که در صدد آزادي ايالت مصيبت زده سونامي هستند امروز در فنلند مقلات نمودند تا بعد از سه دهه جنگ ،درباره صلح مذاکره نمايند. دوجانب در يک عمارت بزرگ واقع در شمال هلسنکي بصورت بلمواجه باهم ملاقات کردند. اين مباحثات توسطمارتي آتساري رئيس جمهور سابق فنلند داير شده بود. هنوز واضح نيست که در اين مذاکرات عقب دروازه هاي بسته که قرار است تا روز کينشبه دوام نمايد، چه مسايلي مورد بحث قرار دارد. سوسيلو بامبانگ يودهيونو رئيس جمهور اندونيزيا پيشنهاد کرد که به ايالت آچه موقف خودمختاري خاصي خواهد داد ، پيشنهادي که جنبش آچه آزاد در گذشته آنرا رد کرده بود. حکومت اندونيزيا ميگويد تقاضاي اين جنبش جهت بدست آوردن آزادي خارج سوال است . بعد از مصيبت سونامي در ماه گذشته ،دو جانب بعد از يکسال عقب ميز مذاکره بر گشته اند.

XS
SM
MD
LG