لینک های دسترسی

اعتصاب عمومي در بنگله ديش  - 2005-01-29


در سر تاسربنگله ديش قصبات و شهر ها امروز شنبه بنابر اعتصاب احزاب مخالف بمقابل حمله بر يک اجتماع سياسي که سبب کشته شدن پنج تن شد ، فلج شده است . شاهدان عيني ميگويند مظاهره کنندگان که شعار هاي ضد حکومت ميدادند در پايتخت بنگله ديش و ساير حصص کشور هنگامي يبه جاده ها برآمدند که پليس ظد شورش بحا ل آماده باش قرارداشتند . پبيس در چهارراه هاي عمد۸ گشت و گزمه داده وعساکر در اطراف مراکز حزب عوامي ليگ در مرکز شهر حلقه بسته بودند . خزب سياسي عمده کشور بعدازآنت خواستار اين اعتصاب سشرتاسري شد که که حزب ماليه سابق آن برلاوز شنبه در يک حمله با بم دستي بر يک اجتماع خزب عوامي ليگ بقتلررسيد . تا کنون کسيب ادعاي مسئوليت نکرده اما رهبران حزب مخالف حکومت بنگلهديش را بدست در آن متهم ساخته است . ايالات متحده اين کحملهرامحکوم کرده و از حکومت بنگله ديشخواسته است براي تشخيص ،بازداشت و کسانيکه مسئول آن حمله بخاطرردده شت افگني شسياسي بوده اند بسرعت عمل کند .

XS
SM
MD
LG