لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر مذهبي ايران خواستار بحث جدي روي موضوع ذروي شده است. - 2005-01-29


رهبر روحاني ايران به کشورهاي اروپائي که در مساعي جهت حل و فصل اختلاف بين المللي روي انکشاف پروگرام ذروي ايران دست دارند، هشدار داده است. آيت الله علي خامنه اي امروز گفت ايران بهمکاري با فرانسه، برتانيه و آلمان متعهد است. اما او گفت همکاري ايران را آنچه عدم توانائي اروپا در مذاکرات جدي خواند، بمخاطره افگنده است. اين سه کشور اتحاديه اروپائي از تهران خواستار شده اند تا فعاليت هاي غني سازي يورانيم را در بدل مشوق هاي اقتصادي و سياسي متوقف سازد. ايالات متحده ايران را متهم ميسازد که در لفافه پروگرام انرژي مسالمت آميز ذروي به توليد اسلحه ذروي مبادرت ورزيده است. حکومت ايران ميگويد در محدوده حقوق خود براي مصالح ملي کشور کار ميکند و تاکيد ميکند که پروگرام ذروي آن کشور براي مقاصد مسالمت آميز است. بروز جمعه، رئيس اداره بين المللي انرژي ذروي از ايالات متحده تقاضا کرد تا در مساعي اتحاديه اروپا جهت ترغيب ايران براي خاتمه بخشيدن به پروگرام توليد مواد سوخت ذروي، شامل شود.

XS
SM
MD
LG