لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور عراق پيشگوئي ميکند که بيم خشونت اکثر عراقي ها را از راي دادن باز ميدارد. - 2005-01-29


غازي الياور، رئيس جمهور مؤقت عراق از همه عراقي ها تقاضا کرده است تا در انتخابات تاريخي مجوزه روز يکشنبه اشتراک کنند ولي گفت توقع دارد خشونت اکثر مردم را از رفتن بمراکز راي دهي باز دارد. بيش از ۱۴ مليون عراقي واجد شرايط راي دهي هستند تا مجلس شوراي ملي ۲۷۵ عضوي و اعضاي شوراهاي محلي را انتخاب نمايند. اما الياور امروز بخبرنگاران گفت که توقع ندارد اکثريت در انتخابات اشتراک کنند. عراق بخاطر انتخابات تقريبال مسدود شده است، سرحدات مسدود است، ترافيک منع بوده و منع بر گشت و گزار تمديد گرديده است. ولي باوجود تشديد ترابير امنيتي ۱۶ عراقي در حملات تازه امروزي شورشيان در سراسر کشور کشته شدند. در عين زمان، در حدود ۸۵ هزار عراقي مقيم خارج براي حکومت جديد قبلاً راي داده اند. راي گيري عراقي هاي مقيم خارج بروز جمعه آغاز يافت و تا روز يکشنبه در ۱۴ کشور از آستراليا گرفته تا اروپا و ايالات متحده ادامه خواهد يافت.

XS
SM
MD
LG