لینک های دسترسی

انفجار  در يک قسمت از پايپ لاين گاز در پاکستان - 2005-01-29


انجارشديد در يک پاين لاين دولتي گاز در شرق پاکستان لوله گار را ترکانيده اما جراحاتي رابار نياورده است يک سخنگوي شرکت نفتي گاز شمال سوئيي ميگويد اين انفجار دراواخر روز جمعه در نزديکي شهر پتوکيي در ۱۳۰ کيلومتري جنوب لاهور پايتخت ولايت پنجاب پاکستان دستداد . تا کنون هيچ کس مسئوليت اين انفجار را، که مامورين ميگويند بنظر ميرسد نتيجه انفجاربم بوده است ، ادعا نکرده است . تاسيسات گاز در پاکستان اکثر هدف قرار مي گيرد اما خملات اخير بخصوص شديد بوده است . در ولايت جنوب غربي پاکستان از زياده از يکهفته قبل تا حال بنابر حملات خونين افراد قبايلي بلوچ بتاريخ ۱۱ جنوري که ۱۵ نفرررا بقتل رساند جريان گاز از ساحتات گاز دار ملتوي شده است .

XS
SM
MD
LG