لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي ايران از دول و موسسات ذيعلاقه براي  حل و فصل صلح آميز پروگرام زروي ايران  - 2005-01-31


پاکستان از ايران ، ايالات متحده و موسسه کمللام تحد تقاضا کرده استا ختلافات شانرا بر موضوع پرورگام زروي تهران بطورصلح آميز حل کنند. مسعود خان ، سسخنگوي وزارت خارجه پاکستان گفت کشورش يک دوست نزديک ايران و آن کشور هاي ملل متحداست که تا کنونبا ايراني خاي صحبت کردذهاند . مسعود خان نطاق وزارت حخارجءه پاکسنان گفت کشورش صرف مي خواهد تشنجاترا کاهش بدهد و فضاهي ارا بوجود لاوردکه که در آن مذاکرات بر قضيه يک نورم و قاعده گردد. پاکستان در گذشته ازروش ديپلوماتيک اروپا در سعي براي حل بن بست هستوي با ايران ستايش کرده است .

XS
SM
MD
LG