لینک های دسترسی

Breaking News

انفجاربم  موتري درتاجکستان - 2005-01-31


انفجاربم تعبيه شده در يک موتر در جلو يک وزارت دولتي در شهردوشنبه تاجکستان يک تن را هلاک و سه تن را زخي ساخت . مقامات تاجيک امروز گفتند انفجاردر دوشنبه در جلو » زارت حالات اضطرار« کلکلين هاي عمارت را متلاشي ساخت و به چندين موتر زاقع در محل صدمه زد. کمي بعد از اين انفجار، حريق در وزارت حالات اضطرار درگرفت . وزارت داخله تاجکستان ميگويد عامل حريق برق بوده و تلفاتي و جراحاتي از آن عايد نشده است . سفارت ايالات متحده در دوشنبه از همه اتباع امريکا تقاضا کرده است ازاحتياط کارگيرند و تدابير شديد امنيتي را رعايت نمايند . خشونت امروزي چهارهفته قبل از انتخابات پارلماني مجوزه تاجکستان دستداده که قرار ا ست بتاريخ ۲۷ فبروري بعمل آيد اين جمهوري اتحادشوري سابق بعد از استقلال پنج سال درگير جنگ داخلي بين حاميان ماسکو و قواي اسلامي بود ، اما آن کشور بعداز سال ۱۹۹۷ در وضع نسبتاً ثابت بسر برده است .

XS
SM
MD
LG