لینک های دسترسی

شروع مذاکرات  دوروزه بين مامورين  چيني و امريکائي  بر تايوان  و کورياي شمالي  - 2005-01-31


مامورين ايالات متحده و چين مذاکرات دو روزه شانرا ، که انتظار مي رود بر تايوان و کورياي شمالي متمرکز گردد ، آغاز کرده اند. ريچرد لاليس ، کفيل معاون وزارت دفاع ايالات متحده در امور آسياي شرقي و بحر الکائل، جهت بحث با هم پا يه چيني اش ، جنرال ژانگ بانلادونگ . وارد پيکنگ شده است . چين اين ملاقاترا نخستين گفت وشنود متقابل در نوع ااش بر مشي بين دو کشور مي خواند که تا حال بين دو کشور بعمل آمده است . لاليس اولين مامورين ايالات متحده است که با کورياي جنوبي بر تعبيه مجدد عساکر ايالات متحده از ناحيه سرحدي با شمال در فاطلخ و محل يگر مذاکره کرده است . ايالات متحده پيوسته از مشي يک چين در شناخت پيکنگپ پيروي کرده اما بر حسب قوانين داخلي خود مسئوليت دارد از تايوان مدا فعه کند . که از هنگام ختم جنگ ذداخلي در چين در ۱۹۴۹ بطور جذداگانه اداره شده است .

XS
SM
MD
LG