لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس  جمهورعراق  ميگويد هنوز بسيار زود است که عساکر خارجي از عراق خارج شوند - 2005-02-01


غازي الياور رئيس جمهور مؤقت عراق ميگويد تقاضا براي خروج عساکر خارجي از عراق اکنون کاملاً بي معني خواهد بود ولي مي افزايد بعضي از اين عساکر خواهند توناست امشال عراق را ترک گويند. الياور امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي گفت قواي خارجي بايد تنها زماني عراق را ترک گويند که قواي امنيتي عراق تقويه و اوضاع امنيتي بهبود يابد. اکنون در حدود يکصد و پنجاه هزار عسکر ايالات متحده در عراق وجود دارد و همچنان بيست هزار عسکر ديگر از چندين کشور ديگر در عراق موجود است. رئيس جمهور مؤقت عراق که مسلمان سني مذهب است همچنان از تمام جوانب بشمول گروه هاي سني مذهب که مقاطعه با انتخابات را تقاضا کرده بودند خواست کهدر تشکيل حکومت جديبد سهم بگيرند.

XS
SM
MD
LG