لینک های دسترسی

Breaking News

تصرف تمام  قدرت در نيپال  توسط  پادشاه  آنکشور - 2005-02-01


گيانندرا پادشاه نيپال بعد از بر کنار ساختن حکومت و تصرف تمام صلاحيتها درانکشور، حالت اضطرار را اعلام کرده و آزادي هاي مدني را منع قرار داده است. تمام پرواز هاي ءيارات به کتمندو پايتخت نيپال قطع گرديده و مسير آنها تغير داده شده ، ارتباط انترنيت قطع گرديده و رابطه اين کشور با جهان خارج کاملاً معطل قرار داده شده است. عساکر حکومت خانه هاي صدراعظم و ساير رهبران عالي رتبه سياسي نيپال را محاصره کرده و آنها در منازل شان تحت توقيف قرار داده اند.وسايط نظامي با ماشنيدار ها خيابانهاي اين شهر را گزمه ميکند. پادشاه نيپال طي بياينيه در وسايط نشراتي اين کشور گفت حکومت جديدي را تشکيل خواهد کرد که براي سه سال آينده حکمروائي کند ولي اين گزارشها را که کودتاي در ميالن بوده رد نمود. پادشاه نيپال از حکومت ديوبا انتقاد نمود که نتوانست بغاوت مائوئيستها را سر کوب کند که باعث کشته شدن هزاران نفر گرديده اند.

XS
SM
MD
LG