لینک های دسترسی

Breaking News

تصويب  معاهده صلح  سودان  با شورشيان از طرف  پارلمان آنکشور - 2005-02-01


پارلمان سودان به اتفاق آراء معاده صلح با شورشيان جنوب آنکشو را تصويب نمود و مهر نهائي را بر ختم طولاني ترين جنگ داخلي در افريقا نهاد. بعد از راي دهي امروزي تمام اعضاي پارلمان بپا ايستادند تا پشتيباني شانرا از اين معاهده که حکومت با جنبش آزاديبخش مردم در جنوري در نايروبي امضا نمود، نشان دهند. اين معاهده در نتيجه بيش از دو سال مذاکره دوامدار در کينيا امضا گرديد. يکي از مواد عمده اين معاهده خود مختاري شش ساله را به جنوب سودان اعطا ميکند و بعد از آن تاريخ، اين منطقه اجازه خواهد داشت در مورد جدائي نهائي از سودان راي بدهد. معاهده صلح سودان ماه گذشته از طرف مجلس مققنه جنبش شورشيان جنوب سودان تصويب شده بود. اين معاهده براي خاتمه دادن به جنگ داحلي بيست و يک ساله بين شورشيان مسيحي وحکومت سودان که مسلمانان دران مسلط هستند امضا شده است

XS
SM
MD
LG