لینک های دسترسی

Breaking News

پشتيباني  ايالات  متحده از تعقيب  قانوني  مظالم  در دارفور  نه توسط  ديوان  بين المللي  جنايات. - 2005-02-01


مامورين ايالات متحده ميگويند يک گزارش ملل متحد که روز دو شنبه نشر و مظالم گسترده را در دارفور در غرب سودان مسجل ميسازد، سزاوار تعقيب قانوني متخلفين بر حقوق بشر بحيث جنايتکاران جنگ است. گزارش ملل متحد سفرش ميکند که اين قضيه به يوان بين المللي جنايات در هاگ راجع شود ولي حکومت رئيس جمهور بُش اين ديوان را برسميت نمي شناسد و ميگويد از آن براي تعقيب هاي قانوني عساکر امريکائي با انگيزه هاي سياسي استفاده خواهد. ديپلوماتهاي ايالات متحده ابراز نظر کرده اند که قضيه دارفور به يک ديوان جديد در تانزانيا راجع شود که براي محاکمه مظنونين نسل کشي سال ۱۹۹۴ در روندا تاسيس شده است. آن پتر سن کفيل نماينده ايالات متحده در ملل متحد گفت مساله مهم آنست که مرتکبين اين مظالم مسؤل اعمال شان شناخته شوند. خانم پتر سن گفت راه هاي متعددي براي تامين بدست آوردن عدالت وجود دارد.

XS
SM
MD
LG