لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار يک بم در جنوبغرب  پاکستان - 2005-02-02


پاکستان ميگويد که افراد تندرو قبايلي در ايالت جنوبغرب بلوچستان پاکستان برج برزگ انتقال برق را منفجر ساخته و باعث نبودن برق در يک ساحه وسيع گرديده اما جراحاتي را ببار نياورده است مامورين ميگويند که اين انفجار حد اقل دو برج عمده برق را که براي منطقه )سي بي ( کويته مرکز ايالت جنوب شرق ،براي دو برسوم ايالت برق فراهم ميکرد منفجر ساخته است مقامات ميگويند که جريان برق قسما اعاده شده است اما حد اقل دو هفته را خواهد گرفت که تکميل شود اين سومين حمله بر برج هاي برق از روز پنجشنبه به اين طرف ميباشد . يک گروه کوچک که شهرتي ندارد بنام اردوي آزادي بخش بلوچستان ، ادعاي اين حملات رانموده است

XS
SM
MD
LG