لینک های دسترسی

حمايت پاکستان از مساعي اتحاديه اروپا در برابر ايران - 2005-02-02


پاکستان يکبار ديگر حمايتش را از مساعي اتحاديه اروپا ابراز داشت که حل منازعه از طريق مذاکرات را در مورد معضله تهران با واشنگتن روي پروگرام ذروي ايران پيشنهاد ميکند خورشيد کسوري وزير خارجه پاکستان در يک کانفرانس مطبوعاتي گفت ، پاکستان ميخواهد از مشي اروپايي ها بحاطر حمايت کند که جهان اسلام ، بعد از جنگ برهبري ايالات متحده در افغانستان و عراق به يک منازعه ديگر ضرورت ندارد وي گفت پاکستان با ياالات تمحده ، اتحاديه اروپا و ايران مذاکراتي را انجام داده تا تشنج را گاهش بخشند ماه گذشته جارج بش رئيس جمهور ايالات تحده گفت اگر ايران طرحهاي دروي خود را کنترول نکند استفاده از قدرت راعليه ايران بعيد نمي شمارد. ايران اتهامات ايالات متحده را که ايران در جستجو انکشاف سلاح ذروي است تکذيب ميکند سال گذشته پدر بم دروي پاکستان ، عبدالقدير خان اعتراف کرد که اسرار ذروي را به ايران فروخته است

XS
SM
MD
LG