لینک های دسترسی

تقاضاي صلح از جانب حکومت جديد نيپال با مائويستها - 2005-02-02


حکومت جديد نيپال به رهبري شاه گيندرا ميگويد در نظر دارد از شورشيان مائويست تقاضا کندتا مذاکرات صلح را انجام دهند اين اعلام روز چهارشنبه بزودي بعد از ان صورت گرفت که پادشاه با يک کابينه جديد حلف وفاداري ياد کرد، و کابينه سابق يک روز قبل بخاطر ناکامي در رسيدن به صلح با شورشيان و دائر نکردن انتخابات از جانب شاه برکنار شد شورشيان براي جانشين کردن يک دولت کمونيستي بجاي سلطنت ، مي جنگند درعين زمان موسسه عفو بين المللي ميگويد که جهان بايد به شاه گيندران بفهماند که وي مسوول حفظ حقوق بشر مردم نيپال است.

XS
SM
MD
LG