لینک های دسترسی

در خشونت هاي مربوط به انتخابات در شرق هند ۱۶ نفر کشته شدند. - 2005-02-03


مقامات در هند ميگويند تعداد تلفات در دو ايالت شرقي هند که انتخابات مجالس محلي تقنينيه داير ميگردد، به ۱۶ نفر بلند رفته است. پوليس گفت هفت نفر که شش تن آن افراد پوليس بودند وقتي کشته شدند که موتر حامل شان در ايالت جرکهند با ماين تصادم نمود. اين افراد پوليس بعد از بدرقه مامورين انتخابات بيک شهر دوردست بمرکز خود باز ميگشتند. در عين منطقه چهار شورشي چپ گرا که کوشش ميکردند انتخابات را مختل کنند در تبادله آتش کشته شدند. در ايالت مجاور بهار دو فرد پوليس و يک خانم راي دهنده در خارج يک مرکز راي گيري در نزديک پتنا مرکز ايالت بضرب گلوله کشته شدند. در ساير ايالت بهار دو زن وقتي کشته شدند که پوليس بر يک اجتماع راي دهندگان در يک دهکده بي نظمي ميکردند. پوليس شورشيان ماويست را مسؤل حملات ميخواند. راي گيري در ايالت شمالي هريانا نيز جريان دارد.

XS
SM
MD
LG