لینک های دسترسی

Breaking News

انان مصمم است سؤالات نفت بمقابل مواد غذائي را حل کند. - 2005-02-04


کوفي انان منشي عمومي ملل متحد ميگويد او و آن سازمان جهاني مصمم اند تا حقايق را در مورد ادعاهاي فساد اداري در پروگرام نفت بمقابل مواد غذائي در عراق دريابند. کوفي انان امروز در نيويارک بخبرنگاران گفت نميخواهد اين سايه بر فراز ملل متحد باقي بماند. موفي انان يک روز بعد ازانکه هدايت داد مامورين ارشد پروگرام نفت بمقابل مواد غذائي مجازات انضباطي ببينند. اقدام کوفي انان در قبال نشر يک گزارش مستقل صورت گرفت. گزارش در مورد فساد اداري ادعا شده در پروگرام ملل متحد شواهد فوق العاده تشويش آور تخلفات را افشا نموده است. اين گزارش مستقل نتيجه گيري کرده که بنون سوان، رئيس پروگرام نفت بمقابل غذاي ملل متحد با اين عمل خود به اعتبار و امانت داري ملل متحد را شديداً صدمه زده است. مراتب مجازات انضباطي عليه بنون سوان و جوزف ستفانيدس، يک مامور ديگر ملل متحد آغاز گرديده است. منتقدين ميگويند از پروگرام نفت بمقابل مواد غذائي ملياردها دالر ربوده شده است. اين پروگرام در مساعي جهت کمک باهالي عراق بوجود آمده بود.

XS
SM
MD
LG