لینک های دسترسی

Breaking News

چهار مصري در عراق اختطاف شدند. - 2005-02-06


مامورين در عراق ميگويند چهار انجنير مصري که براي شرکت تلفون کار ميکنند، اختطاف شده اند. اين افراد براي يک شعبه يک شرکت مصري که تلفون هاي موبايل را در مرکز بغداد اداره ميکند کار ميکردند. اختطاف کنندگان تا بحال تقاضائي بعمل نياورده اند. در يک انکشاف ديگر ، يک گروه ديگر اسلاميست مسؤليت اختطاف جيوليانا سگرينا، ژورناليست ايتاليائي را ادعا کرده و تهديد نموده که اگر روم عساکر خود را از عراق فرا نخواند، او را خواهند کشت. يک گروه که در گذشته ناشناس بود و خود را سازمان جهاد ميخواند اين تهديد را در انترنت منتشر کرده است. اصليت اين بيانيه تا بحال تائيد نشده است. يک گروه ديگر بنام سازمان جهاد اسلامي گفت ژورناليست ايتاليائي را وقتي بروز جمعه اختطاف کرد که از يک مسجد در بغداد ديدن ميکرد.

XS
SM
MD
LG