لینک های دسترسی

سياستمداران نيپال و گروه هاي مدافع حقوق بشر خواستار اعاده ديموکراسي شده اند. - 2005-02-06


احزاب سياسي و گروه هاي مدافع حقوق بشر در نيپال به تعقيب اعلام حالت اضطرار و بدست گرفتن حکومت توسط گياندار پادشاه آن کشور، اعاده ديموکراسي را تقاضا کرده اند. حزب کانگرس نيپال بساير احزاب سياسي پيوسته از مردم تقاضا کرده اند تا عليه اقدام پادشاه مقاومت کنند، در حالي که فعالين حقوق بشر ميگويند آن مملکت بطور غير قانوني تحت حکمروائي نظامي قرار داده شده است. بيش از ۲۰ گروه مدافع حقوق بشر بيانيه اي عنوناني ملل متحد، بانک جهاني، اتحاد اروپائي و رهبران منفرد جهان، بشمول جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده، صادر کرده اند. بيانيه از جامعه جهاني خواستار ميشود تا همه کمک هاي نظامي را به نيپال متوقف کرده و بر پادشاه آن کشور فشار وارد کنندهمه زندانيان سياسي را آزاد کرده و مخابرات و حقوق بشر را اعاده نمايد.

XS
SM
MD
LG