لینک های دسترسی

Breaking News

اردوي امريکا اتهامات سؤ رفتار با زدنانيان را در افغانستان رد ميکند. - 2005-02-06


قواي نظامي ايالات متحده تا اتهامات تحقيق کنندگان حقوق بشر ملل متحد را که قواي تحت رهبري ايالات متحده بطور غير قانوني زندانيان را توقيف و احتمالاً شکنجه ميکند، رد نموده است. شريف بسيوني، متخصصين مستقل که توسط ملل متحد گماشته شده در کابل بخبرنگاران گفت عساکر خارجي مردم را بدون عمليi قانوني بازداشت نموده، در توقيف نگه ميدارند، همراي شان سؤ رفتار و احتمالاً شکنجه ميکنند. اما مامورين قواي نظامي ايالات متحده اتهامات شريف بسيوني را رد نموده ميگويد قواي تحت رهبري ايالات متحده مردم را توقيف نکرده بلکه محاربين غيرقانوني را که به افغان ها خطر امنيتي هستند توقيف کرده است. اين مامورين گفتند با همi کساني که نزد ايالات متحده در توقيف بسر ميبرند باساس روحيi ميثاق ژنيو، رويi بشري شده است. قواي نظامي ايالات متحده بخاطر رفتار در مراکز توقيف، مورد انتقاد گروه هاي مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG