لینک های دسترسی

Breaking News

رد اتهام  فروش  تجهيزات اتومي ذريعه عبدللقدير خان ساينس دان پاکستاني به  عربستان سعودي  - 2005-02-07


پاکستان اين گذارش هاي مطبوعاتي را رد کرده است که عبدللقدير خان، ساينس دان پاکستاني ، شايد تجهيزات بم اتومي را به عربستان سعودي وساير کشور هاي عربي فروخته باشد . خان در سال قبل اعتراف کرد که راز هاي بم اتومي را به ايران ، ليبيا و کورياي شمالي فاش ساخته است . اين اظهارات او باعث ايجاد اين ترس و هراس ازتکثير و فروش زروي و انتقال تکنولوژي زروي بدست د هشت افگن ها شد . در تازه ترين نشريه جريده » تايمز« آمده است که مامورين ايالات متحده درباره اين تخقيق ميکنند که خان تکنولوژي حساس را بدول عربي بشمول عربستان سعودي و مصر فروخته است يا نه ؟ شيخ رشيد احمد ، وزير اطلاعات پاکستان ميگويد اين الزامات بي اساس است . اما او اين امکانرا که خان ممکن است تکنولوژي ا تومي را به به کشور هاي بيشتر از آنچه در آغاز فکر مي شد فروخته است ، رد نکرد . او گفت پاکستان درزمينه تحقيق مي کند . .

XS
SM
MD
LG