لینک های دسترسی

قتل دست کم ۲۵ تن در شمال عراق - 2005-02-07


مقامت عراق ميگويند امروزدوشنبه دردو حادثه جداگانه بم گذاري در شمال عراق ، دست کم ۲۵ تن کشته و تعداد کثيرديگر زخمي شده اند . مامورين ميگويند اولين اين بم گذاري ها در موصل دست داد که در آن يک منفجر کننده انتحاري بم مواد منفجره بسته شده به بدن خودرا در بين جمعيتي ازافراد پليس در محوطه يک شفاخانه منفجر ساخت و دست کم يازده تنرا به هلاکت رساند . متعاقبل در يک اخباريه انترنت ، گروه ابو موسي الزرقاوي درعراق ادعاي مسئوليت کرد . و دربقوبه واقع در شمال بغداد يک بم نهفته در موتر درجلو درب ورودي عمده يک مرکز محلي پليس منفجرشد ودست کم ۱۴ تنرا به هلاکت رساند . بروز يکشنبه مامرين عراقي چهار مطري را اتطاف کرد که برالييک کمپني تيلفون کار مي کردند. و يک گروه اسلامي که در گذشته اختطاف يک روزنامه نگار ايتاولي را ادعا کرده تهديدر کرده که اگر عساکر ايتاولي عراق را ترک نگويند مشاراً عليها را خواهد کشت .

XS
SM
MD
LG