لینک های دسترسی

Breaking News

تحليف رئيس جمهور جديد توگو - 2005-02-07


بدنبال وفات رئيس جمهور توگو در دو روز قبل ، اينک انتظار مي رود فارگناسينگيي امروز دوشنبه منحيث رئيس جمهور تازه توگو حلف وفاداري ياد کند . گناسينگيي در مراسمي در محمکمه مراقب از تطبيق قانون اساسي توگو در لومي ، پايتخت توگو زمام امور کشور را رسما اتخاذ خواهد کرد . قواي نظامي توگو بسرعت فار گيناسينگيي را بسرعت و فقظ چند ساعت بعد از وفات پدرش ، گسينگي ايياديما، بروز شنبه پس از ۳۸ سال زمامداري به رياست دولت برگزيد . اين حرکت برخلاف مواد قانون اساسيتوگ ورتگرفت که از رئيس پارلمن کشور ميخواهد رياست جمهوريد را تا انتخاب رئيس جمهور جديد به عهده گيرد . برو يکشنبه پالمان توگو از نظاميان در امر غزل رئيس پارلمان توگو و تعويض اش با با بار گنيسينگي ۳۹ ساله طرفداري نشانداد . پارلمان توگو همچنان قانون اساسي کشوررا که امر به تدوير انتخابات ميبدهد تعديل کرد تا با اين عمل دوره رداقيدماندهرياست جمهري پدرش را تا سال ۲۰۰۸ به انجام برساند .

XS
SM
MD
LG