لینک های دسترسی

محکوم  نمودن حمله و قتل دو  ژورناليست  پاکستاني در منطقه  قبايلي  پاکستان - 2005-02-08


حکومت پاکستان و گروه مدافع حقوق خبر نگاران حمله را محکوم کرده اند که باعث کشته شدن دو ژورناليست و جراحت کي خبر نگار ديگر در منطقه نيمه خود مختار قبايلي گرديد. اشخاص مسلح نا شناس اين دو ژورناليست را شام ديروز دو شنبه بعد از آنکه مراسمي را در وزيرستان جنوبي ترک ميگفتند کشته شدند. درين مراسم حکومت يک رهبر شورشيان در بدل تعهد او به خاتمه دادن به خشونت عفو نمود. خبر نگاران تلويزيون خيبر و فرانتير پوست در حمله بر بس حامل آنها جابجا هلاک گرديدند. يک خبر نگار آژانس خبر رساني فرانسه در اثر جراحات ناشي از اصابت مرمي در شفاخانه تحت تداوي است. مامورين پاکستان ميگويند اين حمله يک عمل دهشت افگني بود که هدف آن تخريب مساعي حکومت براي بر قراري صلح در منطقه قبايلي است. گروه دمافع حقوق خبر نگاران بنام خبر نگاران بدون مرز مستقر در پاريس گفت اين قتل بي رحمانه بنايد بدون مجازات بماند.

XS
SM
MD
LG