لینک های دسترسی

هوشدار کانداليزا رائيس به ايران در مورد پروگرام ذروي انکشور - 2005-02-09


کانداليزا رائيس ، وزير خارجه ايالات متحده ايران را هوشدار داده است که بايد به تحقيق بر پروگرام ذروي خود اجازه بدهد يا ايالات متحده اين موضوع را به شوراي امنيت ملل متحد ارائه خواهد کرد. وي گفت ايران نميتواند از مذاکرات فعلي با سه کشور اروپايي در تاخير اقدامات تحقيق و بررسي استفاده کند

خانم کانداليزا رائيس قبل از مواصلت به بروکسل براي ملاقات با وزراي خارجه ناتو اين تبصره هارا نمود ايالات متحده ايران را متهم ميسازد که تلاش دارد بطور مخفيانه سلاح ذروي را انکشاف بدهد. ايران اين اتهام رارد ميکند بروز سه شنبه ، حسن روحاني ، رئيس شوراي عالي امنتيت ملي ايران گفت ايران خواستار کشمکش با ايالات متحده نيست اما واشنگتن ، تمام راههاي حل اختلافات را مسدود نموده است

XS
SM
MD
LG