لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس ناتو: اتحاد توسعه قواي حافظ صلح را در افغانستان تصويب کرد. - 2005-02-10


ياپ دي هوپ سکفر، منشي عمومي ناتو ميگويد وزراي دفاع عضو اتحاديه پلان توسعه قواي حافظ صلح را در افغانستان تصويب کردند.

او ميگويد وزراي ناتو در جلسه خود در نيس فرانسه موافقه کردند تا عساکر شان را به غرب افغانستان اعزام کنند. مامورين اتحاديه ميگويند ايتاليه، لتوانيه و هسپانيه تعهد نمودند تا عساکر خود را درين سوقيات جديد اشمل سازند. ناتو در حال حاضر ۸۵۰۰ عسکر در کابل و شمال افغانستان دارد.

چنين بنظر ميرسد که وزراي دفاع در مورد پلان تربيه قواي امنيتي عراق بمصالحه رسيده اند.

مامورين اتحاد ميگويند ده کشور عضو ناتو تعهد کردند تا براي اين پروگرام تعليمي در يک اکادمي در خارج بغداد استاد فراهم کنند.

ساير کشورها چون فرانسه، آلمان و هسپانيه از اعزام منسوبين شان بعراق امتناع ورزيده گفته اند تعليمات را در کشورهاي امارات متحد عربي و قطر براه مياندازند.

XS
SM
MD
LG