لینک های دسترسی

Breaking News

رايس امروز بسفر اروپا و شرق ميانه خاتمه ميدهد. - 2005-02-10


کاندليزا رايس، وزير خارجه ايالات متحده امروز اولين سفر خود را منحيث دپلومات ارشد ايالات متحده بمنظور اعمار مجدد اتحاد در اروپا و پشتيباني از عمليه صلح شرق ميانه، خاتمه ميدهد. خانم رايس بعد از مذاکرات در لکسمبورگ که رياست نوبتي اتحاديه اروپا را بدست دارد، اروپا را بقصد ايالات متحده ترک ميکند. سفر هشت روزه وزير خارجه او را هفت کشور اروپائي، ترکيه و شرق ميانه کشانيد. او در شرق ميانه تعيين يک انسجام دهنده خاص امنيتي را براي منطقه اعلام کرد. در اروپا، خانم رايس در صدد ترميم روابط کشيده روي عراق شد. او در پاريس که يک مرکز انقتادات بين المللي در مورد عراق است، يک بيانيه عمده سياست خارجي را ايراد کرد. او در پاريس خواستار صفخه جديدي از روابط بين دوساحل اوقيانوس اتلس گرديد. خانم رايس از کشورهاي اروپائي تقاضا کرد تا در قسمت پيشبرد آزادي در سراسر جهان به واشنگتن بپيوندند. بروز چهارشنبه، خانم رايس در مقر ناتو در بروکسل در مذاکرات ناتو اشتراک کرد.

XS
SM
MD
LG