لینک های دسترسی

Breaking News

يوشنکو از شرق اوکراين ديدن کرد. - 2005-02-10


ڤيکتور يوشنکو، رئيس جمهور اوکراين به دونتسک، منطقه شرقي طرفدار روسيه در اوکراين مسافرت کرده است. مامورين ميگويند يوشنکو در جريان سفر کوتاه امروزي خود به آنجا ڤاديم چوپرون، والي جديد آن منطقه سرشار از منابع معدني را رسماً معرفي خواهد کرد. يوشنکو حين مواصلت با استقبال پشتيبانان و احتجاج مخالفين مواجه شد. آژانس خبرگزاري انترفکس روسيه گزارش ميدهد که يوشنکو براي چندين دقيقه با احتجاج کنندگان صحبت نموده و متعاقباً در عين ميدان در محضر پشتيبانان خود بيانيه ايراد کرد. سفر رئيس جمهور جديد اوکراين به شرق آن کشور بيشتر جنبه سمبوليک دارد، زيرا اکثريت ساکنين منطقه از ڤيکتور يانوکوڤيچ، رقيب او در انتخابات ناقص سال گذشته طرفداري کرده بودند. اکثر مردمان مناطق شرقي اوکراين از احتجاجات در کيف به تعقيب انتخابات ماه نومبر که متعاقباً توسط محکمه عالي منسوخ شد، خشمگين شده بودند. در اوج آن احتجاجات، بسياري از سياستمداران شرق اوکراين احتمالات اعلام خودمختاري براي آن منطقه را مطرح ميکردند.

XS
SM
MD
LG