لینک های دسترسی

کورياي شمالي به داشتن اسلحه ذروي اعتراف کرده، مذاکرات را متوقف ساخت. - 2005-02-10


کورياي شمالي طي يک بيانيه متورانه در مورد پروگرام ذروي آن دولت کمونيستي بداشتن اسلحه ذروي اعتراف کرد.

کورياي شمالي همچنان اشتراک در مذاکرات شش جانبه روي خلع سلاح آن کشور را بخاطر آنچه پاليسي خصمانه واشنگتن عليه پيونگ يانگ خواند، رد کرد. کورياي شمالي گفت در نظر دارد اسلحه ذروي خود را منحيث يک بازدارنده نگه دارد.

کورياي شمالي در گذشته بتوليد اسلحه ذروي اشاره ميکرد ولي بيانيه امروزي از جانب وزارت خارجه واضح ترين اعتراف رسمي پروگرام اسلحه آن کشور ميباشد.

بيانيه مشعر است يک بيانيه تازه کاندليزا رايس، وزير خارجه ايالات متحده که کورياي شمالي را يک پايگاه استبداد خواند، براي پيونگ يانگ دليلي باقي نميگذارد که در مذاکرات اشتراک کند.

کاندليزا رايس گفت کورياي شمالي با اين اعلاميه تجريد خود را عميق تر ميسازد. خانم رايس تاکيد کرد که ايالات متحده مکرراً گفته است اراده ندارد بر کورياي شمال حمله کند و با شرکاي خود در مذاکرات شش جانبه مشوره ميکند که چه بايد کرد. او گفت ايالات متحده هنوز هم اميدوار است کورياي شمالي بزودي بمذاکرات چند جانبه بازگردد.

XS
SM
MD
LG