لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است عباس بر تندروان فشار وارد کند تا از آتش بس پيروي نمايند. - 2005-02-11


انتظار ميرود محمود عباس، رئيس اداره خودمختاري فلسطين امروز به غزه رفته و بر گروه هاي تندرو فشار وارد کند از آتش بس با اسرائيل پيروي کنند. مشاورين ميگويند محمود عباس پيام شديداللحني را به تندروان تسليم خواهد کرد که صرف يک رهبري فلسطين وجود دارد و او به تندروان اجازه نخواهد داد مساعي صلح را بمخاطره اندازند. محمود عباس بروز پنجشنبه سه مامور ارشد امنيتي را صرف چند ساعت بعد از تخطي از آتش بس با شليک هاوان توسط حماس بر مسکونه هاي يهودي در غزه، برطرف کرد. وزراي کابينه اسرائيل اين اقدام را يک قدم بيسابقه خواندند ولي گفتند اگر فلسطينيان نميتوانند خشونت را متوقف سازند، اسرائيل مجبور خواهد شد کار را بدست خود بگيرد. ديشب مامورين اسرائيل و فلسطين ملاقات نمودند تا موضوعات امنيتي را مورد بحث قرار دهند.

XS
SM
MD
LG