لینک های دسترسی

Breaking News

رمزفلد از عراق ديدن کرد؛ ۲۲ نفر در خشونت هاي تازه کشته شد. - 2005-02-11


صرف چند ساعت بعد از بازديد غير مترقبه دانلد رمزفلد، وزير دفاع ايالات متحده از عساکر امريکائي در عراق، شورشيان دو حمله مهلک را عليه شيعيان آن کشور براه انداختند. در حمله اول، شاهدان عيني گفتند افراد مسلح بيک نانوائي يک محله عمدتاً شيعه نشين در بغداد داخل شده و بر کارگران آتش گشوده حد اقل نه نفر را کشتند. يک مدت کوتاه بعد ازان، بمي در خارج يک مسجد شيعيان در بلد روز، واقع در شمال شرق بغداد، منفجر گرديد. پوليس ميگويد حد اقل ۱۳ نفر کشته و ۲۳ تن ديگر مجروح گرديد. اين حملات مدت کوتاهي بعد ازان رخ داد که دانلد رمزفلد در بغداد و موصل از عساکر امريکائي ديدن کرده و به آنها گفت وقتي عساکر عراقي تعليمات کامل ديدند و قادر به شکست شورشيان شدند آنها ميتوانند با وقار بوطن شان بازگردند.

XS
SM
MD
LG