لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي وزيردفاع امريکا براي وحدت  در بين د ول عضو ناتو - 2005-02-12


دانلدرمسفلد وزيردفاع ايالات متحده خواستار وحدت در بين دول عضو ناتو در جنگ بمقابل مسلمانان بنياد گرا ي طرفدار تشکيل دول اسلامي شد .

رمسيفلد در ۴۱ امين کانفرانس امنيتي منعقده در شهر ميونشن آلمان به نمايندگان دول عضو گفت جنگ عليه دهشت افگني نبايد منحصر به قضايائي بماند که در آن اعضاي توافق نظردارند.

وزير دفاع امريکا گفت تا حال بايد براي همه روشن شده باشد که يک کشور به تنهائي قادر نيسيت به تنهائي افراطيون راشکست بدهد .

پيتر شتروک ، وزيردفاع اآمان امروز شنبه کانفرانس دا افتتاح کرد و درآن خواستار نقش کمتر براي رنماتو شد . لالمان يک مخالف بزرگ حمله قواي اختلافبرهب ي ايالات متحده در عراق بود .

دو سال قبل ، رمسفلد لالملان و فرانسه را نتاچيز شمرد و آنها رابخاطر اجتاناب شدن از شرکت در جنمگ برهبري ايالات متحده » لروياي سالخورده « خواند . وزيردفاع ايالات متحده با شوخي آن گفته هاي خودرا به » رمسفلد سالخورده« نسبت داد .

XS
SM
MD
LG