لینک های دسترسی

Breaking News

اظخهارات  صدراعظم تايلند - 2005-02-12


تاکسين شيناواترا صدراعظم تايلند ميگويد ناآرامي در منطقه جنوبي تحت سلطه مسلمانها بزرگترين نگراني اورا در دور ثاني وظيفه اش تشکيل ميدهد . تاکسين در اولين سخنراني راديوئي خود که امروزشنبه بعداز پيروزي سرتاسري حزب تائي لاراک تاي خود بروز يکشنبه گذشته ايرادکرد گفت هفته آينده از منطقه جنوبي تايلند ديدن خواهد کرد . تاکسين قبل از عزيمت به جنوببراي سه روز که بروز چهار شنبه آغاز مي گردد گفت با مامورين ارشد امنيتي بروز دوشنبنته در بنکاک ملااقات و مکذاکره خواهد کرد . تا با ايشا در مورد تشديد سرکوبي تندروان مذاکره کتد . از هنگامي که خشونت در ماه جنوري سال قبل درگرفت ، تندروان اسلامي مسئول يک سلسله حملات در سه ولايت داراي اکثريت مسلمان شناخته شده اند که عبارتند از ناراتيوات ، پتاني و يالا. از ٌن هنگان تا حال بيش از ۵۰ نفر در منطقه کشته شده اند .

XS
SM
MD
LG