لینک های دسترسی

Breaking News

مسافرت محمود عباس  به باريکه غزه - 2005-02-12


محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلسطيني ها ، وارد باريکه شده و انتظار مي رود در آنجا امروز شنبه با تندروان در مورد تقاضاي خود مبني بر رعايت از آتش بس با اسرائيل ملاقات و مذاکره کند . انتظار مي رود عباس به رهبان حماس و جهاداسلامبي بگويد حکومت او ديگر هيچ گونه تخطياز توافق آتش بس راا که در جلسه سران باگ اريل شارون صدراعظم اسرائيب بروز سه شنبهدر شرم الشيخ مصر اعهلام شد تحمل نخواهد کرد . دو روز بعدتر تندروان حماس مسکونه هاي يهوديان را تحت رگبار راکت و هاوان قرارداددن اما تلفات و جرراحاتي وارد نشد . محمود عباس بعد از آن واقعه بلادرنگ چندين مامورارشد فلسطيني ، بشمول رئيس امنيتي عامه رسيمي خودرا از وظايف شان عزول کرد . وزراي کالينن اسردائيل گفتها ند اگر فلسطيني ها قادر بخه توقف حملات نشوند اسرائيل تامين آنرا بدست خواهد گرفت .

XS
SM
MD
LG