لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات  مثبت  و  همکارانه محمود عباس درباره صدراعظم اسرائيل - 2005-02-14


محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلسطينيها ميگويد اريل شارون صدراعظم اسرائيل با زبان متفاوت با فلسطينيها صحبت مي کند و دو طرف اسرائيلي و فلسطيني بعد از يک دوره چهار ساله خشونت وارد يک دوره تازه شده اند . . عباس در مصاحبه اي با روزنامه نيويارک تايمز بروز يکشنبه از شارون بخاطر پابندي اش براي خروج از باريکه غزه و چهار مسکونه خورد يهودي ها در ساحل غربي ابراز امتنان کرد . محمود عباس که ماه قبل به حيث رئيس اداره خود مختار فلسطيني ها انتخاب شد ، گفت رهبر اسرائيل »اکنون براي کار در جهت صلح يک شريک و همکاردارد . عباس اظهارکرد رهائي زندانيان فلسطيني را از زندان هاي شان ازاسرائيل اوليت اروشد خود تعين کرده است .بروز يکشنبه يک کميته کابينه اسرائيل رهائي ۵۰۰ تن از زندانسيان فلسطيني راتصويب کرد .

XS
SM
MD
LG