لینک های دسترسی

Breaking News

سفر  وزير خارجه هند  به  افغانستان - 2005-02-15


نتوار سنگه وزير خارجه هند امروز در کابل با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان مذاکره نمود.

مامورين هندي قبلاً گفته بودند که باز ديد يک روزه نتوار سنگه به نسبت خرابي وضع هواو برفباري شديد فسخ خواهد گرديد ولي به طياره حامل او اجازه داده شد امروز بعد از آنکه وضع هوا بهبود يافت به کابل بزمين نشيند.

طبق اظهارات دفتر حامد کرزي رهبران دو کشور منجله ساير مسايل در باره امکانات تمديد پايپ ليني که از ترکمنستان از طريق افغانستان به هند تمديد مي يابد مذاکره کردند. حامد کرزي گفت اين پروژه منفعت اقتصادي قابل ملاحظه براي افغانستان و منطقه خواهد داشت.

وزير خارجه هند درجريان اين بازديد با مامورين عالي رتبه افغانستان بشمول عبدالله وزير خارجه نيز ملاقات نمود. نطاق پاکستان گفت گر چه طوريکه معلوم ميشود نتوار سنگه در باره پيشرفت در عمليه صلح خشنود است ولي پاکستان از اينکه توجه کافي به اين اختلاف از ده ها سال به اينطرف نشده نا راض است.

XS
SM
MD
LG