لینک های دسترسی

Breaking News

اعلام مساعي جديد در مبارزه با تجارت مواد مخدر از جانب افغانستان و برتانيه - 2005-02-16


جک سترا ، وزير خارجه برتانيه گفت ، لندن کمک هاي آنکشور را براي افغانستان در راه مبارزه باتوسعه تجارت مواد مخدر، دوچندان ميسازد جک سترا اين مطلب را بروز چهار شنبه در يک کانفرانس مطبوعاتي مشترک با حامد کرزي در کابل اظهار نمود. وي گفت که برتانيه ۱۰۰ مليون دالر را براي مبازره با مساعي ضد مواد مخدر در ۱۲ ماه آينده خواهد پرداخت و علاوه نمود که نصف اين رقم براي کمک به دهاقين کشت کوکنار است که در عوض ان ، غله بديلي را کشت نمايند وزير خارجه برتانيه گفت لندن همچنان يک صندوق وجهي بين المللي را تاسيس ميکند که تقريبا ۳۰۰ مليون دالر کمک اضافي را براي مبارزه عليه توليد هيرويين ، امداد مينمايد حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان يک طرح هشت فقره اي مبارزه با مواد مخدره را به جک سترا ارائه نموده مسووليت اين مشکل را بر سه دهه مداخله خارجي و غفلت خواند ، اما حامد کرزي گفت کشورش ديگر بهانه در دست ندارد که به توليد مواد مخدر ادامه بدهد

XS
SM
MD
LG