لینک های دسترسی

Breaking News

نمايش ويديوتيپ  گروگان ايتالوي در عراق - 2005-02-16


شورشيان در عراق ويديوتيپي را به نمايش گذاشته اند که روزنامه نگار ايتالوي رانشان ميدهد که براي زندگي خود و براي خروج قواي خارجي طالب شفاعت است درين ويديو تيپ که در تلويزيون ايتالوي امروز چهار شنبه نمايش داده شده است ، جوليانا سِگرينا از مردم ايتاليا ميخواست تا بر حکومت انکشور فشار وارد کنند تا از عراق بيرون شود در يک کاغذ روي تيپ بزبان عربي نوشته شده بود » مجاهدين بدون سرحد« و اين بطور فوري معلوم نشد که اين ويديو تيپ چه وقت تهيه شده است خبرنگاري که گروگان گرفته شده است در روزنامه اِل منيفيستو ، که مقر ان در روم است کار ميکرد و بتاريخ چهارم فبروري هنگام مصاحبه در جاده بغداد در نزديکي يونيورستي بغداد ، اختطاف شد

XS
SM
MD
LG