لینک های دسترسی

Breaking News

هند يک جدايي طلب کشميري را دست گير کرده که از پاکستان پول دريافت ميداشت . - 2005-02-18


پليس هند يک رهبر جدايي طلب کشميري را بخاطر دريافت ادعا شده پول از پاکستان براي حمايت از فعاليتهاي دهشت افگني در کشمير هند دستگير کرده است . شيخ عبدالعزيز رئيس کنفرانس مردم جمو وکشمير روز سه شنبه مدت کوتاهي بعد از باز ديد با کميشنر عالي هند در دهلي جديد دست گير گرديد.گروه وي تقاضا دارد تا کمشير هند با پاکستان يکجا شود. پليس ميگويد آنها به ارزش۲۸ هزار دالر درهم پول رايح امارات متحده عربي و مقداري پول تقلبي هندي را ازنزد شيخ عبدالعزيز پيدا کرده اند. يک نطاق کمشنري عالي پاکستاني گفت درباره اين باز داشت چيزي نميداند. هند پاکستان را به کمک و تسليح تندروان اسلامي در کمشيرتحت کنترول هند متهم ميداند الزامي که پاکستان ازآن انکار ميکند.

XS
SM
MD
LG