لینک های دسترسی

Breaking News

تندروان پاکستاني بعد ازآنکه توسط پليس محاصةه شدند خود را  همراه با مواد منفلقه، منفجر ساختند. - 2005-02-18


مقامات پاکستاني ميگويند دو تندرو مظنون ُسني بعد از آنکه در شهر کويته پاکستان توسط قواي امنيتي در شهر جنوب غربي پاکستان ، کويته محاصره شدند ، خود را همراه بامواد منفلقه منفجر ساختند. مامورين امنيتي ميگويند تندروان با پليس براي بيش از نيم ساعت آتشباري متقابل کرده و حداقل دو بم دستي را بسوي پليس پرتاب کردندتا حلقه محاصره را در اطراف مخفيگاه آنها در يک بخش مزدحم شهر کويته در هم بشکنند. آنها ميگويند دهشت افگنان مظنون پلان حمله بر مراسم سالانه روز يکشنبه توسط مسلمانان شيعه را داشتند. پليس پاکستان همچنان ميگويد هنوز سعي دارند هوريت اين تندروان را دريابند. اما علاوه ميکنند که اين دو مرد به گمان اغلب به گروه غير قانوني اعلان شده تندروان مسلمان که بنام لشکر جنگوي مسمي ميباشد تعلق دارند که با القاعده مرتبط بوده و چندين حمله مرگبار را بر مسلمانان اقليت شيعه نموده اند.

XS
SM
MD
LG