لینک های دسترسی

پارلمان فلسطين راي گيري روي کابينه را بار ديگر ملتوي ساخت. - 2005-02-23


مامورين فلسطيني ميگويند احمد قرعيه بار ديگر عرضه فهرست کابينه جديدش را به پارلمان براي راي اعتماد بتعويق انداخته است. قرار بود راي گيري پارلمان امروز داير شود ولي احمد قرعيه بار ديگر نتوانست باوجود داخل کردن تکنوکرات ها پشتيباني اکثريت را براي اعضاي کابينه جلب کند. صدراعظم از فهرست اصلي بروز دوشنبه بعد ازان منصرف شد که چندين عضو پارلمان گفتند در فهرست اصلي کابينه بسياري از مامورين فاسد شامل است و تهديد کردند که آنرا رد خواهند کرد. مامورين فلسطيني ميگويند اين راي گيري براي روز پنجشنبه در نظر گرفته شده است. اگر قرعيه نتواند راي اعتماد را جلب کند بايد استعفي بدهد.

XS
SM
MD
LG